Esminio išsigryninimo laikas – Jupiteris Skorpione

Jupiteris dvasinėje astrologijoje susijęs su Tikėjimu, Pažinimu, Žinojimu, Išmintimi, dvasiniu vedimu ir Lemtimi, arba Paskirtimi. Tai dvasinio suvokimo ir evoliucijos galimybės. <...> Klasikinėje astrologijoje ši planeta siejama su humanizmu, aukščiausių principų pažinimu, filosofiniu mąstymu, religingumu, idėjiškumu, principingumu, dosnumu, meile žmogui ir sugebėjimu kilniai jam padėti, pasaulėžiūra, pozityviais pasikeitimais gyvenime, išsilavinimu, užsieniu <...> (Astrėja, „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, III tomas, p. 615).


Jupiterio ciklas, per kurį ši planeta apeina visą Zodiako ratą, yra 12 metų. Zodiako ženklų – taip pat dvylika, vadinasi, Jupiteris kasmet keliauja vienu iš jų, suaktyvina esmines to ženklo temas ir įneša savų atspalvių bendrame laikmečio kontekste.

2017 m. spalio 10 d. ši didžiausia Saulės sistemos planeta pereis į Skorpiono ženklą ir jame liks iki 2018 m. lapkričio 8 d. Taigi, prasidės esminio išsigryninimo laikas.

Kitą kartą Jupiteris Skorpione bus tik po 12 metų, todėl vertėtų sąmoningai išgyventi šio laikotarpio situacijas ir išnaudoti susidariusias evoliucijos galimybes.

Jupiteriui keliaujant Svarstyklių ženklu (2016 m. rugsėjo 9 d.–2017 m. spalio 10 d.) buvo aktualūs idėjos, pasaulėžiūros, ideologijos pasirinkimo klausimai. Tuo metu padarytas pasirinkimas įvairiais išbandymais kiekvienam savaip ir savose gyvenimo srityse bus tikrinamas būtent Jupiteriui esant Skorpione.

Šis periodas – tai vidinės transformacijos, pokyčių galimybių metas tiek individualiai kiekvienam žmogui, tiek ir visai visuomenei. Tinkamai tuo pasinaudojus, galimas perėjimas į naują vystymosi (gyvenimo) etapą, o nepastebėjus – tiesiog kritimas į dar didesnį nesupratimą ir egoizmą. Panašu, kad tokių galimybių šiuo laikotarpiu gali būti daugiau nei įprastai. Vadinasi, realus vystymasis įmanomas tik per gilius vidinius pokyčius, atsisakant to, kas atgyvenę, dėl naujos gyvenimo kokybės.

Tai ir vidinės energijos suaktyvėjimo bei padidėjimo periodas, todėl labai svarbu jos neišeikvoti beprasmiškai, sutelkti svarbiausiems darbams: konstruktyviai ir altruistinei (kolektyvinei), o ne destruktyviai ir savanaudiškai (egoistinei) veiklai. Tik kryptingai, nuosekliai, sistemingai dirbant dėl idėjos, gali atsiverti didžiulis vidinis potencialas, padaugėti energijos ir jėgų atliekamiems darbams.

Šiuo laikotarpiu gyvenimiškos situacijos gali paskatinti keisti pasaulėžiūrą, ideologiją, o į jau pasirinktąsias – gilintis labiau ir savimi išgyventi. Tai gyvenimo dėsnių, gimimo ir mirties, vieno iš kosminių principų – Visuotinės Tvarkos, arba Tiesos, – pažinimo metas.

Sąmoningai dalyvaujant situacijose, jos gali būti sėkmingesnės ir lengvesnės, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus supratimą. Priešingu atveju suvokimą gali ugdyti ekstremalios situacijos, psichologinės krizės. Taigi, bet kuriuo atveju tai svarbių pokyčių laikas ir tik nuo pačio žmogaus priklauso, kaip tai vyks jo gyvenime.

Jupiteriui keliaujant Svarstyklių ženklu, buvo daug galimybių išoriškai plėtoti partnerystės ir visuomeninius santykius, o esant Skorpione – daugiau reikšmės turės jau vidinis santykių turinys ir vertybės. Vadinasi, tik kokybiniai pokyčiai, vidinė transformacija, o ne išorinė ir kiekybinė plėtra sudarys galimybes pereiti į kitą vystymosi etapą.

Santykiuose, kuriuose kokybinis pokytis nevyks, gali pradėti reikštis visas susikaupęs negatyvas (žemoji prigimtis), dėl to gali padaugėti konfliktų, pretenzijų, ypač tokių kaip kas kam daugiau skolingas, kieno indėlis partnerystėje svaresnis. Neatradus bendrųjų vertybių, santykiai dėl per didelio negatyvo ir nepasitenkinimo gali pradėti dramatiškai griūti.

Progresas santykiuose galimas, giliau suvokiant ir taikant energijos mainų dėsnį (plačiau apie šį dėsnį žr. Astrėja „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“, III tomas, p. 314–442). Vadinasi, kuo daugiau bus atiduodama (laiko, energijos, sugebėjimų, materialių ir nematerialių vertybių), tuo daugiau bus gaunama atgal (tiesa, čia svarbu neturėti lūkesčių), todėl gali susidaryti daugiau galimybių vidiniam potencialui atsiverti. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad visos dovanos priklauso nuo to, ką mes atiduodame, kokybės, o ne kiekybės. Tad nereikėtų tikėtis didelės grąžos ir nesinaudoti kitų geru, vengiant ką nors duoti, kitaip galimi praradimai, kurie gali būti daug didesni, nei sąmoningai atlikus energijos mainus.

Kaip jau minėta, Jupiterio ciklas – 12 metų. Paskutiniai jo buvimo Skorpione periodai: 1993 m. lapkričio 10 d.–1994 m. gruodžio 9 d. ir 2005 m. spalio 26 d.–2006 m. lapkričio 24 d. Todėl pravartu prisiminti ir paanalizuoti, kas tuo metu vyko asmeniniame gyvenime, tam, kad lengviau būtų galima suprasti, ko tikėtis ateinančiu laikotarpiu.

Šiuo kontekstu labai svarbus 2017 m. spalio pabaigos–lapkričio vidurio laikotarpis: tada prasidės naujas Saulės ir Jupiterio ciklas (Saulės jungtis su Jupiteriu spalio 26 d.), stos jaunatis (lapkričio 4 d.) ir pilnatis (lapkričio 18 d.), Saulei esant Skorpione. Tuomet ims formuotis atitinkami procesai ir siužetai, o įvykiais, pasirinkimais ir sprendimais gali būti nusakoma tai, kokį vystymosi kelią kiekvienas pasirinko, kokios gyvenimo temos paliestos ir plėtosis per visą Jupiterio Skorpione kelionės laiką.

Visų šių (2017 m. spalio pabaigos–lapkričio pradžios) įvykių kulminacija – 2018 m. kovo–liepos mėnesiais: tai gali būti arba išoriniais konfliktais ir krizėmis pasireiškiančios pasekmės už pažeistą pusiausvyros (harmonijos) dėsnį ir neatliktą vidinį pasirinkimą, arba esminiai vidiniai pokyčiai ir išsigryninimas, sąmoningai ir giliai išgyvenant sielai svarbų pasirinkimą. Būtent 2018 m. kovo–liepos mėnesiais visa tai gali pasireikšti konkrečiais įvykiais, situacijomis bei gyvenimo pokyčiais ir palikti gilų pėdsaką tiek išoriniame, tiek vidiniame gyvenime.

Svarbu paminėti, kad Jupiteris, būdamas Skorpiono ženkle, nesudarys reikšmingų prastų aspektų su kitomis planetomis, todėl galima tikėtis, kad vystymasis vyks pakankamai sklandžiai ir harmoningai, be rimtesnių sukrėtimų.

Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai