Šykštumas (Mėnulis Jautyje)

Šykštumas – neigiama dorovinė charakterio savybė, nusakanti žmogaus santykį su materialinėmis vertybėmis. Šykštumas pasireiškia aistringu turto kaupimu, kuris paverčiamas savaiminiu tikslu. Šykštuolis net ir sau šykštus.

скупость

Jis kiek gali riboja būtiniausių savo poreikių tenkinimą: „Aš suprantu šykštumą kaip savo nuosavų egzistavimo priemonių apribojimą iki kraštutinumo...“ (I.Kantas).

Reikia skirti šykštumą nuo taupumo. Taupus žmogus nebūtinai šykštus. Būdamas taupus jis gali būti dosnus. Tačiau dosnumas gali virsti kitu kraštutinumu – išlaidumu. Taigi šykštumas ir išlaidumas – du kraštutinumai ir abu vienodai nepriimtini.


Šaltinis: V.Žemaitis „Etikos žodynas“, 2005, psl. 301-302

Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai