Kerštas (Mėnulis Skorpione)

Kerštas – atpildo forma skriaudikui. Priešybė – atlaidumas. „Siekimas padaryti bloga kitam, ko mes neapkenčiame, vadinama pykčiu, siekimas atsilyginti už patirtą blogį – kerštu“ (filosofas Benediktas Spinoza).


Susijęs vaizdas

Dorovės požiūriu, kerštas negali būti veiksminga priemonė atsiteisti ir sureguliuoti tarpusavio santykius, spręsti konfliktus, nes jis tik sudaro lygybės ir teisingumo regimybę. Iš tikrųjų kerštas sukelia dar didesnį priešiškumą ir neapykantą. Doras žmogus turi būti teisingas, bet ne kerštingas. Todėl kilnu skriaudikui atleisti ir vengti už blogį atsilyginti blogiu. Senovės Graikijos filosofas Epiktetas, kai jo paklausė, kaip galima atkeršyti savo priešui, atsakė: „Stenkis jam padaryti kuo daugiau gera“.


Šaltinis: V.Žemaitis „Etikos žodynas“, 2005, psl. 174


Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai