Užuojauta (Mėnulis Žuvyse)

Užuojauta – teigiamas dorovinis jausmas, emocinė žmoniškumo apraiška. Gebėjimas užjausti – viena elementarių ir kartu fundamentalių žmogaus savybių, visiškai nesavanaudiška, priešinga savimeilei ir egoizmui. 


Susijęs vaizdasUžuojauta – viena artimo meilės forma, pasireiškianti kito žmogaus išgyvenimų supratimu ir doroviniu palaikymu. Užjausdami kitą asmenį, laikome jį į save panašų, sau lygų, pripažįstame jo siekimus ir interesus, sielojamės dėl jo nesėkmių, įsijaučiame į jo situaciją, jo kančias ar nelaimes išgyvename kaip savas. Gryniausias užuojautos jausmas iškyla tada, kai artimajam, ištikus nelaimei, reikia tiesioginės pagalbos ar paramos. Gebėjimas jautriai reaguoti į kito nelaimę liudija žmogaus charakterio gerumą. Užuojauta švelnina pačias atšiauriausias sielas, palaiko ir sustiprina žmogaus dorumo pradus. Ji sutvirtina dvasinius žmonių ryšius ir stiprina bendravimą. „Tikras žmonių ryšys – užuojauta vienas kitam“ (rusų rašytojas, moralistas Levas Tolstojus).


Šaltinis: V.Žemaitis „Etikos žodynas“, 2005, psl. 323-324


Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai