Veidmainiavimas (Mėnulis Liūte)

Veidmainiavimas – neigiama charakterio savybė, pasireiškianti apsimetimu, kai sakoma viena, o galvojama kita.


Susijęs vaizdasVeidmainystei būdingas ne paprastas žodžių neatitikimas tiesos, bet siekimas savo žemus ketinimus ir savanaudiškus tikslus vaizduoti kaip dorus. Veidmainystės esmė yra ta, kad yda pridengiama dorybe. Veidmainystė yra paslėpta ir sunkiai atpažįstama. Veidmainiavimas – pragaištinga yda. Nuo jos prasideda žmogaus dorovinis smukimas. Ši yda reiškiasi polinkiu į apgaulę, neištikimybę, išdavystę. Veidmainiai kalba gražiai ir saldžiai, giria ir pataikauja, o iš tiesų slepia šlykštų melą ir apgavystę. Kalbėti nuoširdžiai, atvirai, sakyti tiesą jiems trūksta drąsos. „Veidmainiavimas – nesunkus amatas, kiekvienas niekšas jam gabus, bet kalbėti atvirai, nuoširdžiai gali ir drįsta tik kilnios širdys“ (vengrų rašytojas, poetas Šandoras Petefis).


Šaltinis: V.Žemaitis „Etikos žodynas“, 2005, psl. 329-330


Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai