Individualizmas (Mėnulis Vandenyje)

Individualizmas (pranc. individualisme; lot. individuum – „kas neskaidoma, atskira būtybė“) – asmens siekimas išreikšti savo individualumą ir nepakartojamumą.


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Egoist philosopher Max Stirner“


Individualizmo nuostata teigia besąlygišką kiekvieno žmogaus teisę į laisvę ir nepriklausomybę, iniciatyvą, aktyvumą ir savo asmeninio gyvenimo bei vidinio pasaulio neliečiamybę ir apsaugą nuo kitų asmenų ar valstybės kišimosi. Individualizmas grindžiamas asmenybės absoliučios vertės, nepakartojamumo, unikalumo pripažinimu. Jis visai neskatina ignoruoti dorovės ar teisės normų. Priešingai, individualizmas skatina stiprų atsakomybės jausmą už savo veiksmus ir poelgius. Tačiau jis negali būti perdėtas. Atskiro individo suabsoliutinimas ar supriešinimas su kitais asmenimis gali pasireikšti egoizmu.


Šaltinis: V.Žemaitis „Etikos žodynas“, 2005, psl. 153


Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai