Pavasario lygiadienis

Pavasario lygiadienis astrologiškai prasideda Saulei perėjus į Avino Zodiako ženklą ir šiais metais tai įvyks kovo 20 d. 6 val. 30 min. Lietuvos laiku, 5 min. po Saulės patekėjimo. Tai vienas iš pagrindinių astrologinių ciklų, kuriuo prasideda dar vieni Naujieji Metai (astronomiškai vadinami pavasario pradžia), perduodantys Žemėje esančioms karalystėms visiems ateinantiems metams aktualų Impulsą. 

2016.03. Pavasario lygiadienis.GIFŠių metų Impulsas, sužadinantis valią darbams, susijęs su pažinimu, suvokimu, tikėjimu, ideologija. Šiose srityse krypčių iš tiesų yra labai daug, todėl nuo savarankiško pasirinkimo ir veiksmų gali priklausyti, kokiai idėjai šis Impulsas bus panaudotas: savanaudiškiems ar altruistiniams siekiams. Tiesos, teisingo tikėjimo ir idealų paieška gali padėti dar labiau suvokti tikruosius tikslus, kurių nuosekliai ir kryptingai siekiant gali būti patirta vidinė transformacija, atgimimas. Siekiant išsilaisvinimo iš žemosios prigimties, t.y. fizinių, emocinių bei mentalinių prisirišimų, gali būti dar aiškiau išgryninta Tikrosios Tarnystės kasdieniuose darbuose prasmė, kurią praktiškai atliekant, gali lydėti nauji suvokimai, naujai atsiverti Tikrasis Tikėjimas ir Tiesa. Visa tai gali suteikti dar daugiau energijos altruistiniams darbams, perduodant kitiems perimtą ir suvoktą Impulsą. Tik nesavanaudiškas Tikrosios Idėjos, Tikėjimo Impulso perdavimas kitiems gali padėti dar aiškiau pamatyti savo įvaizdžius ir kaukes tam, kad kuo kūrybiškiau panaudoti juos Dievui patinkančiuose darbuose, tuo pačiu padedant ir kitiems pažinti bei išsilaisvinti iš savų prisirišimų prie įvaizdžių.

Taigi, Tiesos, teisingo tikėjimo ir idealų paieška, o taip pat įvairių religinių bei dvasinių krypčių, filosofijos, kitų tautų kultūrų pažinimas ir tolimos (ypač piligriminės) kelionės gali padėti įsidegti kiekviename žmoguje esančiai vidinei ugniai.

Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai