Selenos, arba Baltojo Mėnulio tranzitas Avino Zodiako ženklu

Nuo 2016 m. balandžio 13 d. Selena septyniems mėnesiams (iki 2016 m. lapkričio 12 d.) įeina į Aviną, tuo pradėdama naują evoliucinės apvijos Zodiako ženklais ciklą. Šis ciklas susideda iš dvylikos etapų (Zodiako ženklai) ir truks septynis metus. Iš tiesų šie septyni metai – tai unikali galimybė mažais žingsneliais sąmoningai eiti Keliu, kurio pagrindinis tikslas – asmeniškumų pažinimas ir išsilaisvinimas iš jų.

Taigi, prasideda pirmasis etapas, kurio metu turėtų ženkliai rimti vidinis nesusivaldymas, kovingumas, agresija ir turėtų būti skatinamas optimizmas bei pasitikėjimas savo jėgomis. Šiuo laikotarpiu reikėtų siekti susitaikyti su išoriniais ir vidiniais priešais bei spręsti ginčytinus klausimus, nes šiuo laiku tai daroma tiesiog lengviau, o sudarytos taikos sutartys paprastai būna ilgalaikės. Šį laiką reikėtų išnaudoti savęs pažinimui ir tam, kad sąmoningai pasipriešinti prastiems savo įpročiams, egoistinei valiai, ginti ne egoistinius, o sielos poreikius. Tai laikas, kurio metu lengviau ugdyti savyje pasiaukojimą vardan kitų, tai galimybė, pagavus impulsą, panaudoti jį didesniam ar mažesniam žygdarbiui. Tai puikus laikas atrasti savyje drąsų, ryžtingą, kilnų Šviesos Karį, žinantį kaip apginti tai, kas jam iš tiesų yra švenčiausia. Konstruktyviai naudojant savo valią, galima pagalba iš aukščiau (iš nematomų pasaulių) ar iš šalia esančių sąžiningų, drąsių, aktyvių, stiprių žmonių.

Ypatingas dėmesys šiuo laikotarpiu turėtų būti skirtas ugniai, nes dabar ugnies stichija yra pati stipriausia, tyriausia ir švariausia. Rekomenduotina dažniau pabūti prie ugnies (laužo, židinio ar žvakės) tam, kad ji savo šviesa ir kaitra apvalytų kūną, jausmus, mintis ir sielą. Būnant šalia ugnies reikėtų pasistengti atrasti savyje amžinai žybsinčią ugnies liepsnelę, kurią reikėtų stengtis branginti bei siekti išlaikyti kuo ilgiau aktyvia ir efektyvia kasdieniame buitiniame gyvenime.

Ypač šis laikas aktualus tiems, kurių išreikštas Avino Zodiako ženklas, o ypač su Saule Avine, t.y. gimusiems nuo kovo 21 d. iki balandžio 22 d. Tai puiki galimybė sužadinti savyje vidinę ugnį, dar kūrybiškiau panaudoti ją savo darbuose, išlaikant optimizmą, altruizmą, meilę kitiems.

Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai