Mėnulio tranzitas Žuvų ženklu

Išplaukia paskutinio gyvenimo karma, o taip pat karma, susijusi su psichiniu kitų teroru, piktnaudžiavimu jų pasąmonės procesais ir praeitų gyvenimų informacija, savanaudiška hipnoze ir programavimu, iliuzijų arba gyvenimo būdo, kaip ir mokymo, primetimu kitiems, plagijavimu, nesavalaikiu slaptos informacijos paviešinimu, taip pat nuodais, alkoholiu, narkotikais bei kitokiomis kvaišinimosi priemonėmis.
Ypač tai aktualu tiems, kurių Juodasis Mėnulis, pažeisti Saturnas, Jupiteris ar Merkurijus yra Žuvyse. Svarbu ir tiems, kuriems ten yra ir kitos stiprios pažeistos planetos, ypač Saulė, Mėnulis ar Ascendentas. Jų gyvenime visada yra šansų paslysti tos karmos link, nes silpniau ar stipriau tai jau buvo padaryta tolimoje užmarštin paskendusioje praeityje.

Energija tuo metu komponuojasi aiškiai ir stipriai. Nervų sistema lengvai įtempta, tačiau jautresniems arba psichikos ligoniams tai gali sukelti įtampą ir su tuo susijusius poelgius. Narkomanams perdozavimo pavojus. Savižudybių pagrindas – savo ir kitų nuodėmingumo deklaravimas ir nebesusitaikymas su juo. Kažkam gali svaigti galva, ją skaudėti, po kūną „lakstyti“ įvairūs skausmai. Tokiu atveju gerkite vandenį su citrina, neikite į žmones, o geriau tiesiog pagulėkite, pabūkite vieni, apmąstykite tai, kas Jums tuo metu svarbu. Dvasingiems žmonėms galimi nauji atsivėrimai, suvokimai, Kosminės Sąmonės blyksniai.

Mūsų subtilieji kūnai akylai saugo praeitų gyvenimų informaciją savyje, kad ji neprasmuktų ne laiku. Vadinasi, ji atveriama tik tada, kai žmogui ji reikalinga dabarčiai, kad paaiškintų vienus ar kitus dalykus ar sąsajas. Vieniems ji ateina lyg savaime ir tampa aišku, kad tai jų tiesa. Kitiems ji atsiveria sapne ar gilioje tikroje meditacijoje arba po maldos. Dar kitiems ateina aiškus suvokimas, pamačius kažkokį daiktą, žmogų, vietovę ir pan. Paprastai į teisingą ir savalaikę informaciją širdis atsiliepia žinojimu, ramybe ir tikėjimu. Nesavalaikė informacija sukelia stresą, nes nors žmogaus protas ir siekė tai žinoti, jo sąmonė dar nėra tiek prasiskleidusi, kad galėtų ją teisingai panaudoti. Vadinasi, tokia informacija gali sustiprinti puikybę, jei buvo susitapatinta su stipria ir žinoma istorine asmenybe ar net dievybe (pagalvokite, kiek visame pasaulyje vaikšto „Napoleonų“, „Kleopatrų“, „Kristų“, „Marijų“, tiesiog „faraonų“, „Lemūrijos, Atlantidos ar Egipto žynių“...). Vieni galiausiai iš to išlipa, kiti – dar giliau paskęsta savo iliuzijose, tempdami į ją ir kitus. O įsivaizduokite, jei sąmonėje nepasiruošusiam žmogui pasakytumėte, kad jo motina ar tėvas jį nužudė, ar brolis, sesuo ar žmona atėmė viską, ką jis turėjo, ir paliko mirti arba, kad jis buvo budeliu, o gal ir juoduoju magu ir pan. Sąrašą galima būtų tęsti ir tęsti. Taip susikuriama piktnaudžiavimo praeitų gyvenimų informacijos karma. Ypač ji gula ant pečių ją nuskaitinėjančiam arba inicijuojančiam įvairiomis praktikomis. Net jei informacija buvo „užkabinta“ beveik teisingai, ji paprastai būna traktuojama taip, kaip sugebėjo tai suprasti ir pateikti aiškiaregio sąmonė. Mes nesusišnekame tarpusavyje materialiame pasaulyje, nes skirtingai (savo sąmonės lygmenyje traktuojame visus reiškinius ir įvykius) jį matome, tad negi nematomuose pasauliuose viena tiesa ir vienintelis jos aiškinimas?

Mėnuliui esant Žuvyse pakankamai apsivaliusiam ir suvokiančiam žmogui iš tiesų gali ateiti informacija apie praeitį, jei ji jam dabar yra reikalinga. Kas mano, kad toks yra, gali prašyti to savo Dvasinių Vedlių, nes tik jie žino tikrąją Jūsų brandą ir pasiruošimą. Jei bus galima, informacija ateis, jei dar ne – teks pakentėti (gal norisi to tik smalsumui patenkinti. Šiuo atveju teisingos informacijos nelaukite).

Kažkam tuo metu gali įvykti įvykis, apvalantis praeities nesupratimą.

Niekada neleiskite, kad Jus hipnotizuotų žmonės, kuriais nepasitikite arba kurie kelia abejonių. Hipnozė – galingas ginklas, ypač kai ji susijusi su programavimu. Dabartiniame pasaulyje gausėja ir toliau gausės visų lygmenų ateivių pasaulių, kaip ir tamsos astralo sukurtų programuojančių praktikų ir mokymų. Jų pagrindu kuriamos grupės, virstančios sektomis, kibte įsikimbančiomis į savo narius, priešpastatančiomis save visoms kitoms grupėms. Vienos jų gali būti sulyginamos su deguto baseinu, kitos – su klampia pelke ar smėlynais, tiesiog įgeriančiais į juos patekusius, dar kitos – su tiršto kisieliaus ar net medaus ežeru. Vieni mokymai aštrūs ir konkretūs, nukreipti valdyti ir pajungti kitus. Tas padeda dar labiau klestėti į juos patekusiųjų ydoms, kiti – tąsūs ir viską vyniojantys į vatą, dar kiti saldūs, kalbantys apie vienintelę jų skleidžiamą Tiesą ir Meilę. Visų jų bendras vardiklis – programavimas, o dažnai ir hipnozė. Nereikia nė sakyti, kad tokių grupių vadovai ir jų propaguotojai gamina sau didelę programavimo ir hipnozės karmą.

Šią karmą gaminasi ir tie, kurie, naudodamiesi savo užimama pozicija, įkalba žmogui, kaip jis turėtų elgtis, nepalikdami jam sprendimo laisvės. Tai gali būti ir tėvai, suaugusiam vaikui liepiantys gyventi tik taip, kaip sako jie. Tai gali būti psichologas, gydytojas, astrologas, būrėjas ar kas kitas, kuris nesupranta, kokį svorį prieš jį sėdinčiam žmogui turi jo žodis (o gal net supranta ir tai daro specialiai...). Po to jiems tenka atsakyti už tai savo gyvenimu.

Nesavalaikė informacija, kaip jau supratote, gali turėti griaunančią galią, pažadindama žmoguje jėgas, su kuriomis jis dar nepasiruošęs susitikti, todėl ją pateikęs žmogus ir susikuria nesavalaikės informacijos karmą.

Kai kurie itin rimti mokymai pateikiami tik saviems pasekėjams (tai, beje, dabar nusiplagijavo ir jau aukščiau minėti mokymai), akcentuojant, kad tai, ką jie išmoks, gali naudoti tik savo gyvenime, bet negali to mokyti kitų ir visaip viešinti. Tai daroma dėl vienintelės priežasties: kad mokymas nebūtų iškreiptas. Tie, kurie, nepaisant visko, tai padaro, susikuria slaptos informacijos nesavalaikio perdavimo karmą. Paprastai tokie žmonės tuo siekia savirealizacijos ir pripažinimo, nesuprasdami, kad taip jie demonstruoja tik siaurą savo sąmonę. Šie žmonės neišvengiamai susiję su plagijavimo karma, kai kitų seniai ar naujai atrastos tiesos pateikiamos kaip savo. Jei jie yra grupės lyderiai, paprastai nemėgsta tų, kurie daug skaito ir yra savarankiški. Jie negali paaiškinti žingeidiesiems, kodėl jie turi besąlygiškai priimti jų kryptį, aiškindami tik vienpusiškai – ji šviesiausia, tikriausia ir teisingiausia.

Tiek savižudybė, tiek nuodų, alkoholio, kvaišalų naudojimas, tiek jų primygtinis siūlymas ar pardavimas kitam gimdo karmą tokiu kontekstu. Kuo primygtiniau ir sąmoningiau žmogus tai daro, tuo ji gilesnė. Po to tai gali tekti atpirkti ne tik Jums, bet ir Jūsų palikuonims, o gal net galiausiai grįžti vėl, kad ją visiškai užbaigtumėte. Situacijų čia galybė ir dažniausiai žmogus piktinasi, kodėl visa tai vyksta jam... Deja, prisiminti „kodėl“ nedaugelis jų pasiruošęs.

Visi šie dalykai gali išryškėti tiems, kam tai turi išryškėti.

Itin nesuprantantiems galimos problemos dėl limfos, blauzdinių pėdų ir pėdų sąnarių, pėdos kraujagyslių spazmų ar jos deformacijos, ūmios nepaaiškinamos infekcijos, alergijos, grybelinių susirgimų, nušalimų, o gal tiesiog prasidėti smarkus prakaitavimas.

Labai svarbu šiomis dienomis nevartoti alkoholio, galinčio dar labiau padidinti jautrumą. Psichologams ir psichiatrams darbo gali būti daugiau.

Stebėkite kas vyksta ir fiksuokite. Tuo metu iškilusios problemos neišsisprendžia be kitos tokios pat Mėnulio padėties. Šis laikas dar labiau patikrina kiekvieno Pasirinkimo situaciją, nes gali iškilti į viešumą tai, kas buvo slėpta. Būtina tas problemas apmąstyti, nes jei kažkas iškilo, vadinasi, problema ne ją iškėlusiuose, bet Jumyse. Pamedituokite į tai ir susivokite, kitaip ji vėl kartosis. Kosmoso Įstatymai galioja visiems vienodai. Šis laikas – tai Kosminio Teismo laikas. Būtent todėl verta į tas dienas kreipti dėmesingą savo žvilgsnį, kad žinotumėte, su kuo dirbti ateityje. Jei sekančioje šioje pozicijoje problema nebeiškyla, vadinasi, Jūs pergalingai ją išsprendėte. Tereikia nusileisti į savo pasąmonės gelmes, kad apskritai tą problemą, tiksliau ydą, pamatytumėte, o po to – belieka tik save nuolat kontroliuoti.

Susivokusiems galimi karmos išsprendimo variantai. Jei tuo metu įvyko kažkas sukrečiančio, bet iki kitos tokios Mėnulio pozicijos išsisprendė, vadinasi, tas įvykis panaikino karmos dalį. Jei tuo metu išėjo žmogus, karma su juo baigta, jei atėjo – prasideda. <...>


Itin jautriems žmonėms tuo metu gali padėti: fluoritai, lauko akmenys, amonitai ir fosilijos, suakmenėjęs medis. Ieškotojams naudingi: prazemas, moldavitas, ametistas, boji, meteoritas.


Praktika ieškotojams:

Pasirinkite Jums žinomos karmos dalį: situaciją, įvykį ar žmogų ir atlikite sekančius veiksmus. Mėnuliui įėjus į Žuvų Zodiako ženklą melskitės, kad ta karma būtų išlaisvinta. Tą dieną tylėkite, nevalgykite (nebent keletą vaisių), gerkite tik vandenį (galite su citrina ar greipfrutu) ir, būdami gamtoje, giliai apmąstykite pasirinktą situaciją, perkratydami viską, įeidami, jei reikia, į kito žmogaus vidų, kad pajaustumėte, ką tuo metu jautė jis. Kai pajusite, jog pakanka, mintimis išsikvieskite situacijoje dalyvavusius žmones, jų atsiprašykite, atleiskite. Tai daryti tik po to, kai suvoksite, kodėl būtent Jums visa tai įvyko ir kodėl būtent su tuo žmogumi. Giliai melskitės Kristui, Arkangelui Michaeliui ir Karminei Valdybai, prašydami, kad leistų tą situaciją galutinai užbaigti ir paleisti.

Geriausiai tai atlikti nuo 11 iki 13 Žuvų laipsnio, bet, jei nepavyko to padaryti iki galo, skirkite tam reikalingą laiką. Po to galite tam žmogui kažką padovanoti tiesiogiai arba įmesti dovaną jam į upę, prašant, kad ji būtų perduota.


Ištrauka iš A.Ilgevičienės knygos "Akmenų knyga, arba žingsnis į platesnį suvokimą" II tomo, 1 dalies, p. 65-69.


Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai