Mėnulio tranzitas Vandenio ženklu

Išryškėja kolektyvinė, taip pat reformų ir atradimų karma tiek atskiruose dideliuose ar mažesniuose kolektyvuose, tiek egregoruose ar valstybėse. Ji išryškėja per įvykius, liečiančius tas konkrečias grupes ar bendruomenes, ir globalinius reiškinius, vykstančius vienoje ar keliose šalyse.
Atradimų ir reformų karma pasireiškia tuo, kad vienos jų skirtos kurti, kitos – griauti. Kartais išradėjas sukuria kažką Gėriui, o vėliau tai panaudojama Blogiui. Taip ir išsivysto bloga atradimų ir reformų karma, kurią po to ne viena su tokiu atradėju vienaip ar kitaip susijusi Siela arba jis pats ateina atitaisyti.

Atskiro žmogaus gyvenime gali pasireikšti kolektyvo, bendraminčių, ekscentriškumo, naujovių ir ezoterikos karma.

Nereikia nė sakyti, kad tai itin svarbu tiems, kurių natalinio horoskopo pažeisti Saulė, Mėnulis, Ascendentas, Saturnas, Ketu ar Juodasis Mėnulis yra Vandenyje.

Energija tuo metu veržiasi dideliu srautu, iš pagrindų šluodama tai, kas paseno, į ką įsikibta. Ji deginti degina nervų sistemą, todėl jautresniems žmonėms geriau pabūti namie ar gamtoje meldžiantis, medituojant, atliekant praktikas, skaitant gerą knygą, o kai kam (dažniausiai to nedarančiam) gal net pravartu pavartoti vaistus nervams raminti. Psichiniams ligoniams tai itin sunkus metas, todėl geriau būtų, kad kai kurie jų tą laiką pramiegotų. Galimos savižudybės (ypač jei tas laikas sutampa su pilnatimi ar užtemimais), jei žmogus per daug dėmesio kreipia į aplinką ir nori ją pakeisti, ypač kai nebandoma pradėti nuo savęs.

Tuo metu sustiprėja ekscentriškumas, noras išsiskirti, galimi konfliktai su kitais. Aukščiau minėtą planetų poziciją turintieji paprastai skaudžiai ir intensyviai mokosi būti kolektyve, nes kiekvienam dėl savo priežasčių praeituose įsikūnijimuose buvo būdinga nepritapimo (baltos varnos) problema. Kolektyvas prasideda ten, kur atsiranda du ir daugiau žmonių. Vieni nepritampa dėl savo puikybės ir įsikalto išskirtinumo, kiti – dėl nepasitikėjimo, dar kiti – išrankumo ar vertinimo ir reikalavimų. Situacijų tiek, kiek žmonių. Būti kolektyve, – vadinasi, priimti tuos, kurie, Jums nesirenkant, patenka į Jūsų bendravimo ratą. Tai ir Jūsų giminės, ir bendradarbiai ar bendrakursiai bei daugybė žmonių, su kuriais pabūname kažkur kartu ilgiau ar trumpiau. Jie neprivalo būti Jūsų bendraminčiais. Jūs neturite teisės jų niekinti vien todėl, kad jie galvoja kitaip, taip pat negalite reikalauti, kad jie imtų dirbti su savimi, nes Jūs to norėtumėte... Kol to nesuprasite, problemų kolektyve bus. Tai supratus, jos liausis.

Jūsų teisė – susirasti sau draugus, kurie gali tapti bendraminčiais. Jei žmogus neturi nė vieno draugo, žinoma, kad problema – jo egoizmas. Dažnai tokie žmonės yra išdavę bendraminčius praeituose įsikūnijimuose, tad dabar savo pasąmonėje bijo, kad taip neatsitiktų jiems, arba jau tada atsiskyrė nuo kitų, nes laikė save išskirtiniais. Tiek kažkada, tiek šiame įsikūnijime tai padarę šiomis dienomis gali patys savo kailiu tai patirti. Tik nesipiktinkite, o atleiskite ir padėkokite už gal dar Jums pačiam nesuvokiamą pagalbą. Ne viskas (sugebant suvokti plačiau), kas iš pirmo žvilgsnio atrodo blogai, iš tiesų yra blogai. Supratę savo problemą, tuo metu gali ilgėtis šilto ir suprantančio draugo. Jei toks yra, paskambinkite ar susitikite – gal jis senai to laukia.

Apsivaliusiems tuo metu gali išryškėti netikri draugai ir išsikristalizuoti bendraminčiai.

Kai kurie dvasios ieškotojai mano, kad geriausias kelias – atsiskyrimo nuo kitų kelias. Kaip pažiūrėsi. Kažkuriame etape visiems vienaip ar kitaip tuo keliu tenka eiti. Pamažu vienatvė nebegąsdina, o suteikia stiprybės ir vidinės švaros. Tačiau atsiskyrėliai taip pat turi bendraminčių, tokių pat kaip ir jie. Skirtumas tas, kad jie gali nevaikščioti vienas pas kitą į svečius, tačiau susitikti gal kartą kitą metuose, tegul ir epizodiškai. Jie žino vienas kitą esant, jaučia per atstumą palaikymą ir juos jungiančią meilę. Kažkas pabuvęs atsiskyręs, vėl grįžta į žmones, tačiau su kita samprata. Kažkas sugeba būti atsiskyręs būdamas tarp žmonių ir vykdydamas savo Paskirtį. Deja, jau minėti ieškotojai pamiršta, kad atsiskirti yra lengviau, nei valytis bendravimo karmą. Tik tikras Mokytojas gali žmogui pasakyti, ar jis jau gali atsiskirti, ar ne. Jei kolektyvo karma neišvalyta, atsiskirti dar anksti. Kažkurie jos nesusitvarkę žmonės visgi atsiskiria, nes negali pritapti, sakydami arba galvodami, kad kiti juos erzina, „purvina“, „vampyruoja“ ir pan. Netgi išeiti į vienuolyną gali tik tas, kurio kolektyvo (kaip ir asmeninio gyvenimo) karma išvalyta. Tada jis ten bus iš Pašaukimo. Jei jis bėga nuo žmonių, atsakomybės, nelaimingos meilės arba tiesiog užuovėjos ieškodamas, susikuria naują nesugebėjimo būti kolektyve karmą. Reikia nepamiršti, kad kai kam atsiskyrimas siejasi su išskirtinumo poreikiu, kuris neišvengiamai gali būti siejamas su paprasta puikybe. Šie žmonės – dar vaikai, žaidžią savo susikurtą žaidimą ir taip pat susikuriantys jau minėtą karmą.

Bendraminčių išdavystė gali būti tiesioginė, kai tai aiškia padaroma esant konkrečiai situacijai, ir netiesioginė, kai Jūs apkalbate juos arba neapginate juos, kai jie šmeižiami, kad tik neįsiveltumėte pats, t.y. esate abejingi.

Visa tai savaime patiria per gyvenimą tie, kurių Vandenyje yra Juodasis Mėnulis, Rachu ar Ketu bei pažeistas Saturnas, kaip ir kokia nors kita stipri, bet pažeista arba su nemažu neigiamu karminiu statusu planeta.

Visa tai sėkmingai ir sąmoningai suvokus, nuolat dirbant su savimi, įdiegiant į gyvenimą tai, kas suvokta, žmogui atsiveria nauji sąmonės lygmenys ir jo pasaulio matymas keičiasi iš esmės. Taip gimsta tikrieji ezoterikai, ieškotojai, atradėjai, kurie iš tiesų apgalvoja, kaip pateikti savo atradimą, kad jis nebūtų panaudotas Blogiui. Kai kurie jų savo darbais net ima taisyti tai, ką jų pasirinktos krypties, su jais karmiškai susiję, praeityje gyvenę žmonės pateikė klaidingai arba netiksliai.

Tokie žmonės šiuo metu jaučia pakilimą, pradeda arba užbaigia svarbų darbą. Vieni supranta savo Misiją, Paskirtį, kitiems ateina vienas ar kitas suvokimas ar įvyksta išlaisvėjimas nuo kausčiusios problemos. Taip gali jaustis ir tie, kurių Baltasis Mėnulis arba kuri nors stipri ir gera planeta yra Vandenyje (su sąlyga, kad jie realizuoja tuos faktorius).

Jei jie daro ne tai arba ne taip, šiuo metu jaus įtampą, nerimą, irzlumą ar tiesiog neras sau vietos.

Jei šiuo metu tam, kuris vadina save ezoteriku, įvyksta kažkas nemalonaus ar net demaskuojami jo nesupratimai, vadinasi, pasukta ne į tą pusę. Gal vertėtų pasitarti su tais, kuriais pasitikite ir kuriems leidžiate sakyti tiesą į akis.

Suprantantiems žmonėms išryškėja egzoterikų („nukreipta į išorę“) tikrieji veidai ir žaidimai. Žaidimai dvasinėmis praktikomis, įvairus piktnaudžiavimas savo galiomis ar žiniomis, galinčiomis vienaip ar kitaip paveikti kitus žmones, demonstravimas viešai to, ką nesuprantantys žmonės gali panaudoti neteisingai, gimdo ezoterikos karmą. Šiai karmai priklausytų ir piktnaudžiavimas astrologija, nesuprantant jos tikrosios paskirties, paverčiant ją buriamąja astrologija arba tiesiog būrimu. Lygiai kaip netikęs gydytojas susikuria tarnavimo kitiems karmą, netikęs šventikas – tikėjimo arba religinę karmą, taip netikęs „astrologas“ susikuria ezoterikos ir astrologijos karmą; ilgai jam dar tenka klaidžioti po iliuzinius pasaulius įsivaizduojant, kad yra ryškioje šviesoje, kol į jo sąmonę pasibeldžia jo Amžinasis Mokytojas, pažadindamas tikrąjį Kelią. Tada tenka atidirbti tai, kur buvo „priskaldyta malkų“. Šie klaidžiojimai laukia ir būrėjų bei didelės dalies aiškiaregių.

Jei aukščiau minima karma įsisenėjusi, galima alergija, isterija, kraujo užkrėtimas, depresija, spazmai, blauzdų raumenų mėšlungis, kojų kraujotakos sutrikimai, venų varikozė ar trombozė, sėdynkaulio, blauzdikaulio, blauzdinio pėdos sąnario, pėdos kaulų problemos. Itin reikėtų susimąstyti, jei tos ligos prasideda ar paūmėja šiomis dienomis.

Būtent šiomis dienomis daug kam išryškėja noras išsiskirti, nenoras prisiderinti prie bendros pozicijos, savarankiškumo siekimas. Kažką keisti, jei tai prieš tai neapgalvota – nevalia. Keisti galima, jei sprendimas išnešiotas, o šiomis dienomis tik atsivėrė šansas – tai reikš su tuo susijusios karmos išėjimą. Idėjos žmonėms galimi nauji atradimai, suvokimai, atsiskleidimai. <...>


Jautresni žmonės tuo metu galėtų panešioti: rožinį kvarcą, chrizokolą. Ieškotojams tiks: meteoritai, tektitai, fulguritas, boji, biotito linzės. Visiems tuo metu tiks: sugilitas, kurį itin problematiškai bendraujantys žmonės gali derinti su diumortieritu.


Ištrauka iš A.Ilgevičienės knygos "Akmenų knyga, arba žingsnis į platesnį suvokimą" II tomo, 1 dalies, p. 62-65.

Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai