Mėnulio tranzitas Skorpiono ženklu

Tai viduje užspaustos arba akivaizdžiai išreiškiamos agresijos ir prievartos, pykčio ir keršto, pavydo ir skausmingų nuoskaudų karmos išėjimo laikas. Aktuali tampa ir neteisingo vidinės energijos panaudojimo karma, pasireiškianti klaidinga pinigų, sekso bei ypatingų galių samprata.
Kuo daugiau blogio viduje, nesvarbu, ar jis išreiškiamas tiesioginiais veiksmais, ar žodžiais, skambančiais, kaip prakeiksmai, ar pavydžiais žvilgsniais, kažkam atrodančiais nužiūrėjimu, ar piktomis mintimis, kuriančiomis kitam nemalonumus, tuo sunkesnių įvykių ar situacijų tuo metu galite patirti, tuo labiau kankinanti gali būti Jūsų būsena.

Energija integruojasi itin aštriai ir nuodugniai, todėl daugelio psichikai tai gali būti sunkiu krūviu. Gali imti skaudėti viskas, kas Mėnuliui palikus Skorpioną, liaujasi.

Itin reikėtų susimąstyti tiems, kam prasideda lytinių organų negalavimai ar ligos, tiesiosios žarnos problemos, kam ima skaudėti strėnas-kryžkaulį, klubų sąnarius, strėnų slankstelių jungtis. Vadinasi, šie žmonės chroniškai nesupranta savo klaidų aukščiau minėta tematika. Būtina ryžtingai nerti į savo gelmes, kad būtų galima grįžti iš ten nugalėtoju, t.y. suvokus problemos šaknis savyje ir pasiryžus jas išrauti.

Tuo metu gali sustiprėti užslėptos emocijos, motyvuotas ir nemotyvuotas pyktis, agresija, pavydas, noras keršyti ar padaryti, ką nors „pritrenkiančio“. Įsižeidžiama greit ir ilgam. Kai kurių jautruolių baimės gali įgyti fizinį pavidalą, t.y. gali pradėti vaidentis. Galimi psichikos sutrikimai, apsėdimų paūmėjimai arba pradžia.

Venkite hipnozės seansų, nebent tuo žmogumi besąlygiškai pasitikite, kadangi šiuo periodu iškyla stiprus užprogramavimo arba užsiprogramavimo pavojus. Stipriai veikia magija. Pasakytas piktas žodis gali įgyti prakeiksmo, o mestas žvilgsnis – nužiūrėjimo formą. Tai galima pašalinti Mėnuliui esant tame pačiame ženkle arba Jautyje. Nepamirškite, kad tuo metu viskas veikia itin stipriai, ypač jei ši padėtis sutampa su pilnatimi, ir ypač stipriai – su užtemimu. Tiek Gėris, tiek Blogis tuo metu įgyja pikinę galią. Todėl jei jaučiate, kad Jums buvo padarytas kažkieno piktas poveikis arba tiesiog labai nesiseka, galite dabar užsakyti mišias pas tikrai pasišventusį šventiką už save ir Jums rūpimus žmones.

Galite medituoti į savo prastos karmos ištakas, kad ją suvoktumėte ir apsivalytumėte, meldžiantis Arkangelui Michaeliui (Mykolui). Melskitės už Jus įskaudinusius, prašykite atleidimo tų, kuriuos įskaudinote Jūs. Tai ypatingas laikas maldai už mirusiuosius, su kuriais liko prasta karma, meldžiant jų atleidimo ir supratimo. Tai idealus atgailos laikas net rimtiems nusikaltėliams, supratusiems savo klaidas. Tai sunkių prakeiksmų bei apsėdimų panaikinimo laikas, žinoma, kreipiantis pagalbos į tikrai šventus ar tiesio švarius žmones, o ne į būrėjus.

Šis laikas idealiai tinka atsinaujinimo praktikai (pateikta žemiau).

Kandidatams į dvasios ieškotojus ir ieškotojams, net ir einantiesiems, galimi išbandymai finansais, seksu arba galiomis, kitaip tariant patikrinama, ar žmogus iš tiesų atliko Didįjį Pasirinkimą tarp griaunančios (blogio) ir kuriančios (gėrio) energijos savo viduje. Situacijos čia kiekvienam savos: kam aštresnės ir aiškesnės, o kam subtilesnės, gal net itin subtilios. Čia reikėtų prisiminti, kad juo žmogus labiau apsivalęs, tuo greičiau jis pastebi savo paties ydų likučius. Toks žmogus mato viską kaip pro mikroskopą, taip pat ir save. Gal todėl šventieji vadindavo save didžiausiais nusidėjėliais... Vaidinantis šventojo ar Guru vaidmenį mato ydas kituose, o pats teigia arba leidžia suprasti jų neturįs visai. Jo tikrieji motyvai – ambicijų patenkinimas, savirealizacija, pelnas, nors visa tai taip pat neigiama. Tikras ieškotojas savyje supranta, kad nei gudrus naudojimasis svetimais pinigais, dangstantis dvasingumu ir neigiant tuos pačius pinigus, nei seksualinės orgijos, kad ir kokias išsilaisvinimo etiketes jos sau besiklijuotų, nei galių (siddchų) siekimas, kuriomis po to didžiuojamasi, afišuojamasi ir visaip piktnaudžiaujama, nėra jo duona, kuria reikėtų maitintis. Manipuliuojant įvairiais „dvasinių mokyklų“ pavadinimais ir žinomais ar bent užsienietiškais vardais, net rimti mąstantys žmonės užkimba ant spalvotų kabliukų. Tai jų išbandymai, kuriuose jie būna tol, kol išdrįsta suprasti ir garsiai pasakyti „ne, tai ne man“. Vadinasi, šis laikas gali padėti ir ant tokio kabliuko pakliūti, ir nuo jo nutrūkti.

Profilaktikai patariama daugiau būti prie vandens ar maudytis duše, vonioje ar baseine. Stenkitės jokiu būdu nevartoti alkoholio, nes šiomis dienomis jis pavojingai suaktyvina visą viduje slypintį blogį. Venkite atsitiktinių seksualinių santykių.


Gali padėti: meteoritai, tektitai, kai kam obsidianas ar piritas, arba hematitas nelaimingoje pusėje.Atsinaujinimo praktika: Pirmąją Mėnulio buvimo Skorpione dieną reikėtų badauti ir nė su kuo nekalbėti (Mauna), tik melstis, bandant susivokti savo klaidose, gailintis už jas (galima daryti tai ne tik už save, bet ir už konkretų kitą žmogų, giminę, šalį ar Žemę). Po to prieš vidurnaktį nusiprausiama, apsirengiama šviesiu palaidu natūralaus pluošto rūbu, liekant basam. Tada lygiai 24 valandą, kai Mėnulis bus maždaug viduryje ženklo, iš anksto pasirinkę darbui ramią vietą, apsistatykite aštuoniomis žvakėmis, pasistatykite vandens ir melskitės tų žvakių rate, prašydami atleidimo ir išvalymo to, kas suvokta ir dėl ko buvo pradėta ši procedūra. Viskas turi būti daroma koncentruotai ir sąmoningai. Prieš maldą, jei norisi, ir jos metu vandeniu apšlakstoma VII čakra. Po to nugeriama to vandens iš saujos. Tada juo pervedamos VI, V, IV, III, II, I čakros paeiliui ir patepami kojų padai. Melskitės Arkangelui Michaeliui, Jėzui, Marijai, El Morijai ar tiems, kam Jūs įpratę tol, kol pajusite savo širdimi, kad malda priimta. Tai nėra euforiškas pojūtis. Per Jūsų širdį į visas ląsteles ir subtiliąsias sistemas įteka neapsakoma ir didinga ramybė, iš kurios Jūs viską imate matyti, kaip nuo aukšto kalno, tačiau, nors ir būdamas ant jo, norėdamas galite pritraukti jums reikalingas savo gyvenimo situacijas, kad pažvelgtumėte į jas šviežiu žvilgsniu, praskaidrindami jas nauja suvokimo šviesa. Jei jaučiatės tik euforijoje, vadinasi, dirbo tik Jūsų emocijos, o iš tiesų situacija liko nesuvokta. Atminkite, kad fanatizmas daugeliu atveju užgimsta euforiniuose pojūčiuose, vaizdiniuose ar prisirišimuose prie to, kas tą euforiją sukėlė.

Didingoji, tylioji ir skaidrioji ramybė būdinga iš tiesų susivokusiam žmogui, kuris fanatiku tapti nebegali, nes žino, kad Kelias į tą Ramybę kiekvienam savas. Jis žino, kad net klystkeliai veda į Kelią, jei jie apgalvojami ir bandoma suprasti.

Kitą dieną vėl nesikalbėkite. Valgykite tik vaisius, gerkite pieną ir vandenį. Melskitės toliau dėkodami. Ta diena Jums taps švarios energijos komponavimosi laikotarpiu.

Kartą metuose tai pravartu būtų atlikti bet kuriam dvasios ieškotojui.


Ištrauka iš A.Ilgevičienės knygos "Akmenų knyga, arba žingsnis į platesnį suvokimą" II tomo, 1 dalies, p. 54-56.


Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai