Aktualijos

Vyriškumas (Mėnulis Avine)

Vyriškumas – teigiama charakterio savybė, pasireiškianti gebėjimu veikti ryžtingai ir tiksliai sudėtingose situacijose, kontroliuoti impulsyvius savo protrūkius, įveikti baimę, susitvardyti ir sutelkti visas jėgas užsibrėžtam tikslui siekti.


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vyriškumas“


Užuojauta (Mėnulis Žuvyse)

Užuojauta – teigiamas dorovinis jausmas, emocinė žmoniškumo apraiška. Gebėjimas užjausti – viena elementarių ir kartu fundamentalių žmogaus savybių, visiškai nesavanaudiška, priešinga savimeilei ir egoizmui. 


Susijęs vaizdasChirono ir Prozerpinos efemeridės 2019 metais

Astrologija.fweb.lt nuotrauka.

Selenos ir Lilit efemeridės 2019 metais

Astrologija.fweb.lt nuotrauka.

Draugystė (Mėnulis Vandenyje)

Draugystė – intymi artimų žmonių bendravimo forma, pagrįsta pažiūrų ir interesų bendrumu.


Susijęs vaizdas

Maurice Leloir, D'Artanianas ir trys muškietininkai, graviūra, 1894 m.Kantrybė (Mėnulis Ožiaragyje)

Kantrybė – teigiama dorovinė charakterio savybė, pasireiškianti žmogaus gebėjimu ištverti sunkumus ir nemalonumus.


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „терпение“

Kantrybė, S.Behamo graviūra, 1540 m. 2019 m. vasario mėnesio kalendorius ir foniniai aspektai

Šiame kalendoriuje galite rasti informaciją apie:

Mėnulio fazių kaitą; 

Saulės ir Mėnulio dienas, jų patekėjimo laiką (Vilniuje);

Mėnulio ir kitų planetų perėjimą į Zodiako ženklą;

Neefektyvaus Mėnulio periodus;

Mėnulio ir planetų tarpusavio aspektus.


*Kalendoriuje nurodytas Lietuvos laikas, kuris nuo GMT skiriasi - 2 val.


Optimizmas (Mėnulis Šaulyje)

Optimizmas (lot. optimus – „geriausias“) – etikos sąvoka, išreiškianti žmogaus tikėjimą geresne ateitimi, gėrio pergale prieš blogį, galimybėmis tobulėti.


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „оптимизм“

Kerštas (Mėnulis Skorpione)

Kerštas – atpildo forma skriaudikui. Priešybė – atlaidumas. „Siekimas padaryti bloga kitam, ko mes neapkenčiame, vadinama pykčiu, siekimas atsilyginti už patirtą blogį – kerštu“ (filosofas Benediktas Spinoza).


Susijęs vaizdas

Harmonija (Mėnulis Svarstyklėse)

Harmonija (gr. harmonia – „darna“) – sąvoka, nusakanti tokią žmogaus dvasinę būseną, kai pamažu, visapusiškai išsiugdomos visos pagrindinės žmogaus, kaip asmenybės, savybės: jausmai, emocijos, intelektas, valia.


Susijęs vaizdas

Paslaugumas (Mėnulis Mergelėje)

Paslaugumas – teigiama dorovinė charakterio savybė, pasireiškianti dėmesingumu kitiems žmonėms, siekimu jiems padėti.


Susijęs vaizdas

Sausio 20 d. – vasario 19 d. laikotarpis, Saulei esant Vandenyje

Per Ožiaragį Žemėje užgimęs Dieviškasis vaikas savo tarnystės žmonijai imasi, atverdamas jai neišsenkantį apsivalymo šaltinį. Jis mokina tuos, kurie juo seka, tą šaltinį savyje atverti, kad jie vėliau, jam Žemę palikus, kitus toliau mokintų tą šaltinį savyje surasti.

Tas šaltinis iš Šaulyje prisiimtos Idėjos dvasinio egregoro išteka, todėl Dvasia tikintis iš dvasinio šaltinio geria, o ja netikintis – visados ištroškęs.

Du yra šaltiniai: gyvojo ir mirusio vandens, todėl kiekvienas žmogus pagal savo širdies kokybę jį suranda. Tas, kurio širdyje Meilė gyvena, gyvąjį vandenį geria ir su kitais juo dalijasi per savo kūrybą, o tas, kurio širdyje puikybės angis susiraičiusi tūno – mirusį, todėl jo kūrybą – tai „mirties“ kūrybą.


Susijęs vaizdas


M.K. Čiurlionis. Saulė eina Vandenio ženklu, 1906/7 m.

Egocentrizmas (Mėnulis Liūte)

Egocentrizmas (lot. ego – „aš“ + centrum – „vidurys“) – tai padidėjęs dėmesys sau, savojo „Aš“ laikymas viso ko centru.


Susijęs vaizdas

Įprotis (Mėnulis Vėžyje)

Įprotis – tai patvari žmogaus elgsena, automatiškai kartojama tapačiose situacijose. Įpročiai paprastai susiklosto stichiškai, sąmonė jų nekontroliuoja arba menkai juos kontroliuoja.


Susijęs vaizdas

Išsiblaškymas (Mėnulis Dvyniuose)

Išsiblaškymas – charakterio savybė, pasireiškianti nesugebėjimu susikaupti ir sutelkti dėmesio į vieną ar kitą objektą. Išsiblaškę žmonės nedrausmingi ir neorganizuoti, nuolat kur nors vėluoja, nuolat ką nors pamiršta, painioja vardus, įvykius.

Susijęs vaizdas

Šykštumas (Mėnulis Jautyje)

Šykštumas – neigiama dorovinė charakterio savybė, nusakanti žmogaus santykį su materialinėmis vertybėmis. Šykštumas pasireiškia aistringu turto kaupimu, kuris paverčiamas savaiminiu tikslu. Šykštuolis net ir sau šykštus.

скупость

Ryžtingumas (Mėnulis Avine)

Ryžtingumas – teigiama charakterio savybė, pasireiškianti gebėjimu savarankiškai priimti sprendimus ir nuosekliai iki galo juos įgyvendinti. Ryžtingumas yra aktyvios, energingos, iniciatyvios asmenybės bruožas. Pastaroji charakterio savybė ypač išryškėja, kai žmogui tenka apsispręsti sudėtingoje situacijoje ir rizikuoti.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „determined“

Gailestingumas (Mėnulis Žuvyse)

Gailestingumas – pagrindinė žmoniškumo emocinės raiškos forma, teigiama charakterio savybė. Jis reiškiasi veiklia, užjaučiančia nuostata kito nelaimei ar kančiai. „Gailestingumu vadiname tokią dorybę, dėl kurios meilė sau patiems skiriama kitiems, nesusijusiems su mumis draugystės ar giminystės ryšiais ir netgi visiškai mums nepažįstamiems žmonėms, kuriems mes neturime jokių įsipareigojimų ir iš kurių mes nesitikime nieko gauti, nieko nelaukiame“ (B.Mandevilis).

Astrologija.fweb.lt nuotrauka.

M. Šafneris, Gailestingasis samarietis

2019 m. sausio mėnesio kalendorius ir foniniai aspektai

Šiame kalendoriuje galite rasti informaciją apie:

Mėnulio fazių kaitą; 

Saulės ir Mėnulio dienas, jų patekėjimo laiką (Vilniuje);

Mėnulio ir kitų planetų perėjimą į Zodiako ženklą;

Neefektyvaus Mėnulio periodus;

Mėnulio ir planetų tarpusavio aspektus.


*Kalendoriuje nurodytas Lietuvos laikas, kuris nuo GMT skiriasi - 2 val.


Gruodžio 22 d. – sausio 20 d. laikotarpis, Saulei esant Ožiaragyje

Ožiaragis prasideda su žiemos saulėgrįža, kada Šviesos trukmė ilgėja, o Tamsos – trumpėja. Tai laikas, sutampantis su europiečiams įprastais Naujaisiais metais, vadinasi, savaime tampantis svarbia atskaita, kada vienam etapui pasibaigus prasideda kitas. Tai rezultatų už gyvenimą suvedimo laikas.

ct-063.jpg

M.K.Čiurlionis. Saulė eina Ožiaragio ženklu, 1906/7 m.

Puslapiai 1 2 3 4 5 6 7 8

Šiandien

Planetų padėtys

Saulės teka ir laida Vilniuje

Saulės teka ir laida Kaune

Saulės teka ir laida Klaipėdoje

Saulės teka ir laida Šiauliuose

Saulės teka ir laida Panevėžyje

Saulės teka ir laida Marijampolėje

Svečiai